Български English Deutsch
Индустриална автоматизация

Индустриална автоматизация

При решението на комплексни задачи за автоматизация на промишлеността се изисква широк набор от ресурси в няколко различни сфери и оптимална организация на работата.

Изискванията под една или друга форма включват:

  • Висока ефективност на производството, вследствие автоматизацията на съответния процес или производствена единица;
  • Възможно по-кратък срок на възвръщане на инвестицията;
  • Липса на непланирани прекъсвания на производството.

Основните ограничения пред изпълнителя са:

  • Твърд срок за изпълнение на проекта;
  • Възможност за бъдещо развитие;
  • Твърд бюджет.

Нашият начин да посрещнем изискванията, спазвайки ограниченията в ролята на изпълнител включва V-образна организация на изпълнението на проекта, интензивна комуникация с възложителя на различните етапи, осигуряване на необходимата за обслужване и поддръжка документация, гаранционен и извън-гаранционен сервиз.

Убедени сме, че взаимно-изгодното сътрудничество с възложителя през целия жизнен цикъл на този необикновен продукт – автоматизацията – води до необходимата ефективност.

 

 

 

V-model programming