Български English Deutsch
Hi-End задвижващи системи. Решения за автоматизация

Hi-End задвижващи системи

Съвременната индустрия поставя високи и, твърде често, специфични изисквания към задвижващите системи.

  • Множество движещи се в синхрон оси с разнообразна мощност и товар;
  • специфично изпълнение на електро-двигателите;
  • директни, безредукторни задвижвания с висок въртящ момент;
  • високо-динамични линейни задвижвания;
  • елементарно управление по скорост, но на ниска цена...

Това са съвсем малка част от потенциалните предизвикателствата пред електрозадвижването.

В случаите, когато нашите продукти не могат да удовлетворят изискванията на даден проект, "ПЛ Контрол" предлага компетентна консултация за подбор на подходящата алтернатива, доставка на подбраното оборудване, проектиране, изпълнение и въвеждане в експлоатация на задвижващи системи или на цялостни решения за автоматизация.

pulse wave