Български English Deutsch

Синхронни серво-електродвигатели

 

Високоефективни синхронни серво-електродвигатели с постоянни магнити

 

8СС751 - с или без електро-магнитна спирачка

Параметър Символ Изм. Единица Стойност
Комутация - - синусоидална
Номинална Мощност Pr W 750
Номинален момент Tr Nm 2,386
Максимален момент Tmax Nm 7,159
Номинална скорост Nr rpm 3000
Максимална скорост Nmax rpm 4000
Номинален ток Ir A 4,4
Максимален ток Imax A 13,8
Моментна константа Kt Nm/A 0,606
Инерционен момент на ротора Jm Kgcm2 0,907
Енкодер - ФРП RS422 - ppr 2500
Ед. Цена без спирачка   ЕUR 262
Ед. Цена със спирачка   ЕUR 370

 

6CC401

Параметър Символ Изм. Единица Стойност
Комутация - - синусоидална
Номинална Мощност Pr W 400
Номинален момент Tr Nm 1.274
Максимален момент Tmax Nm 3.822
Номинална скорост Nr rpm 3000
Максимална скорост Nmax rpm 4000
Номинален ток Ir A 3.5
Максимален ток Imax A 10.5
Моментна константа Kt Nm/A 0,39
Инерционен момент на ротора Jm Kgcm2 0,277
Енкодер - ФРП RS422 - ppr 2500
Ед. Цена   ЕUR 217

 

6CC401 с планетарен редуктор i = 10

Параметър Символ Изм. Единица Стойност
Комутация - - синусоидална
Номинална Мощност Pr W 400
Номинален момент Tr Nm 11.21
Максимален момент Tmax Nm 33.63
Номинална скорост Nr rpm 300
Максимална скорост Nmax rpm 400
Номинален ток Ir A 3.5
Максимален ток Imax A 8.97
Моментна константа Kt Nm/A 3.4
Инерционен момент на ротора Jm Kgcm2 0,85
Енкодер - ФРП RS422 - ppr 25000
Ед. Цена   ЕUR 395

Всички посочени цени са без включен ДДС.

С удоволствие сме склонни да обсъдим възможността за доставка и на електродвигатели с подходящите за Вашия конкретен проект параметри.