Български English Deutsch
автоматизация на процесите в пружинното производство

Автоматизацията на процесите в пружинното производство

Специалистите на "ПЛ Контрол" имат повече от десетгодишен опит при автоматизацията на процесите в пружинното производство – от модернизацията и електронизацията на машини за формоване на пружини по студен и горещ способ, през шлифовъчните операции, до качествения контрол.

Гама устройства за автоматизирано измерване силовите характеристики и наработка на натискови пружини

Предлаганата серия едно- и дву-колонни машини за автоматизирано окачествяване на пружини и измерване на техните параметри дава като резултат следните параметри и характеристики:

  • Измерена сила при зададена деформация;
  • Измерена деформация при зададена сила;
  • Константа на пружината;
  • Характеристика на пружината F(h);
  • Свободна височина на пружината;
  • Височина на пружината при блок.

Гамата покрива усилия от 1N до 50 KN при височина на пружините от 5 до 550 mm и диаметър от 2 до 400 mm.

Устройство за измерване геометричните параметри на цилиндрични натискови пружини

Измерваните параметри включват:

  • Свободна височина на пружината;
  • Отклонение от успоредност на челата;
  • Отклонение от перпeндикулярност на челата спрямо образуващата.

Машина за окачествяване на силовите характеристики TP081

Машина за окачествяване на силовите характеристики TP081

 

 

 

 

 

шина за окачествяване на геометрията SMM0901

Машина за окачествяване на геометрията SMM091