Български English Deutsch
задвижващи системи

Права за ползване

С достъпа си до информацията в този сайт Вие се съгласявате, че сте се запознали със следните условия:

 

ПЛ Контрол ООД си запазва правото да прави всякакви промени по сайта, включително данните и условията, без предупреждение.

Съдържанието на сайта е обект на авторското право на ПЛ Контрол ООД. Може да се ползвате от информацията, публикувана в него единствено и само при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от действащото законодателство и специално "Закона за защита на авторското право и сродните му права" (ЗЗАПСП). Не е позволено използването на информацията и съдържанието на сайта за публична или търговска цел без изричното писмено съгласие на ПЛ Контрол ООД.

ПЛ Контрол ООД се стреми информацията на сайта винаги да е актуална и пълна. Това обаче не гарантира, че не може понякога да възникнат обективни и ненарочни пропуски. ПЛ Контрол ООД се стреми да осигури винаги безпроблемен достъп до този сайт, но не може да го гарантира, както и да носи отговорност за възникнали евентуални вреди встледствие достъпа и ползването на този сайт.

ПЛ Контрол ООД не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията. Потребителят сам е отговорен за интерпретацията, възприятието и произтичащата точност и полезност на информацията, съдържаща се в сайта.

Публикуваната информация в която и да било своя част не може да се разглежда като търговска оферта.