Български English Deutsch
кои сме ние

Въведение

Този сайт представя продуктите на нашия млад, но опитен и ефективен инженерен екип.

През последните 10 години трупаме опит и знания в областта на технологиите, свързани с автоматизацията на производствения процес, със системите за събиране и обработка на информация и специално със съвременните системи за електрозадвижване.

Всеки от нас е работил поне 7 години за известна западна фирма – върху задачи по разработка на електрозадвижващи системи или по тяхното приложение за осигуряване на сложни, електронно-синхронизирани движения в най-различни области на индустрията.

Познаваме и прилагаме стандартите, методите и похватите на работа, използвани от тези компании не само вследствие трудовия си стаж, но и като резултат от завършените курсове и обучения. Благодарение на връзките ни, развивани през годините, разполагаме с допълнителни "резерви" от подготвени кадри, което също дава сигурност на нас и клиентите ни, че ще се справим с всеки един проект качествено, в срок и без да надхвърляме бюджета.

От началото на 2007 година изпълняваме своята дейност от името и за сметка на "ПЛ Контрол" ООД, което създадохме и развиваме с внимание и убеденост, че просперитетът на нас и на нашите клиенти представляват една и съща кауза.

Нека тези, които нямат нищо против да се убедят, че притежаваме и предоставяме "Сила да управляваш" движението на производствените механизми и на информацията в индустриалните процеси, се възползват от формата за контакт.

В този раздел можете да намерите нашите координати за връзка - адрес, телефони, подробна карта, напътствия как да стигнете до нас с различни транспорти, както и координати, които бихте могли да зададете на Вашия GPS навигатор. Всичко тук.