За всеки проект или идея на клиента, ПЛ Контрол ЕООД може да окаже пълно съдействие за   избор на най-подходящото за клиента решение, подбор и доставка на необходимото оборудване, проектиране, изпълнение и въвеждане в експлоатация на задвижващи системи или на цялостни решения за автоматизация на производството. Благодарение на натрупаният опит и реализираните проекти през годините, разполагаме с "резерви" от добре подготвени кадри, осигуряващи допълнителна сигурност на нас и нашите клиенти, че ще се справим качествено и в срок с поставените задачи, без да надхвърляме предварително договореният бюджет. Предоставяме на клиента пълната и подробна документация техническа документация, както и поемаме сервиза след това, било то гаранционен или извънгаранционен. Стремим се винаги да поддържаме непрекъсната връзка с клиента и да оказваме необходимото съдействие конкретно за проекта, както и за бъдещо развитие.

      Представяме Ви част от проектите, които сме реализирали:

1.

 

  АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА ПАКЕТИРАНЕ

 

2.

 

  РЪЧЕН СТЕНД ЗА ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ КУТИИ

 

3.

  ЛИНЕЕН PSU

4.   PLUG & TURN КОМПЛЕКТИ