При решението на комплексни задачи за автоматизация на промишлеността се изисква широк набор от ресурси в няколко различни сфери и оптимална организация на работата.

 Изискванията под една или друга форма включват:

  • Висока ефективност на производството, вследствие автоматизацията на съответния процес или производствена единица;
  • Възможно по-кратък срок на възвръщане на инвестицията;
  • Липса на непланирани прекъсвания на производството;    

 Основните ограничения пред изпълнителя са:

  • Твърд срок за изпълнение на проекта;
  • Възможност за бъдещо развитие;
  • Твърд бюджет;

 Нашият начин да посрещнем изискванията, спазвайки ограниченията в ролята на изпълнител включва V-образна организация на изпълнението на проекта, интензивна комуникация с възложителя на различните етапи, осигуряване на необходимата за обслужване и поддръжка документация, гаранционен и извънгаранционен сервиз. Вярваме, че взаимно-изгодното сътрудничество с възложителя през целия жизнен цикъл на този необикновен продукт – автоматизацията – води до необходимата ефективност. Затова нашата мисия и главна цел е коректност, партньорство и добро взаимодействие при взаимоотношенията с нашите клиенти и оттам усъвършенстване, съвместно развитие и просперитет.