Автоматична система за пакетиране

Aвтоматична система за пакетиране в транспортна опаковка на продукти постъпващи от транспортна лента. Представлява комбинация от манипулатор с декартова X-Y кинематика и лента захранваща с транспортни опаковки. Продуктите за пакетиране постъпват директно от изхода на последната машина в производственият процес. Конкретната реализация представлява пакетиране на пакетчета масло, които влизат в системата за пакетиране в група по 15 броя на всеки 2,5 секунди. Манипулаторът следи всяка постъпваща група и автоматично се ориентира за нейната позиция върху входната транспортна лента. След като поеме групата, чрез вакуум, електро-механична система компресира физически групата, така че тя да влезе в транспортната опакова. Процеса се повтаря докато транспортната опаковка се запълни. Следва автоматично затваряне и позициониране на нова транспортна опаковка. Цялата система подлежи на модификация в зависимост от пакетираният продукт и темпа на работа, транспортната опаковка и физическите възможности на работното пространство.